Marketing- en Communicatieplan

Algemeen

Deze module wordt verzorgd door het Instituut voor Marketing Management van de Hanzehogeschool Groningen. De module wordt gevolgd door HanzePro cursisten en door deeltijdstudenten van de bacheloropleiding Commerciële Economie.

De module is een onderdeel van de hoofdfase van de opleiding Commerciële Economie in deeltijd.