Straf- en strafprocesrecht (module aanschuifonderwijs)

Algemeen

In deze module maakt u kennis met het straf(proces)recht. De module wordt verzorgd door het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen.

In de module wordt aandacht besteed aan de materiële en de formele kant van het strafrecht. Beide onderdelen kunnen niet zonder elkaar. Zonder het materiële recht zou het formele recht waardeloos zijn. Omgekeerd is ook het materiële recht een dode letter zonder het formele recht.
U bereidt de colleges voor aan de hand van de stof per week. Tijdens de werkcolleges wordt ingegaan op vragen en komt aanvullende informatie aan de orde.
De module wordt afgesloten met een tentamen. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat. Mocht u beslissen om de opleiding HBO-Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening te willen volgen dan geeft deze certificaat vrijstelling voor straf- en strafprocesrecht jaar 1. De kwaliteit van het onderwijs dat de Hanzehogeschool biedt, wordt gegarandeerd door keurmerken van officiële instanties.