Socialezekerheidsrecht (module aanschuifonderwijs)

Algemeen

In deze module maakt u kennis met het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid en het begrip werknemer. De module wordt verzorgd door het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen.

U bereidt de colleges voor aan de hand van de stof per week. Tijdens de werkcolleges wordt ingegaan op vragen en komt aanvullende informatie aan de orde.
De module wordt afgesloten met een tentamen. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat. Mocht u beslissen om de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening te willen volgen dan geeft dit certificaat vrijstelling voor socialezekerheidsrecht jaar 1. De kwaliteit van het onderwijs dat de Hanzehogeschool biedt, wordt gegarandeerd door keurmerken van officiële instanties.