Privaatrecht 1 (module aanschuifonderwijs)

Algemeen

In deze module maakt u kennis met het verbintenissenrecht. De module wordt verzorgd door het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen.

U bereidt de colleges voor aan de hand van de stof per week. De kernbegrippen verbintenis, overeenkomst en onrechtmatige daad worden uitgediept in diverse casusposities. De student kan deze casuïstiek plaatsen in de juiste juridische context , deze casuïstiek op juridisch juiste wijze interpreteren en variaties daarin herkennen. Hij herkent daarbij tevens de verschillende belangen die bij deze casusposities een rol spelen. Tijdens de werkcolleges wordt ingegaan op vragen en komt aanvullende informatie aan de orde.
De module wordt afgesloten met een tentamen. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat. Mocht u beslissen om de opleiding HBO-Rechten te willen volgen dan geeft dit certificaat vrijstelling voor Privaatrecht I, jaar 1. De kwaliteit van het onderwijs van de Hanzehogeschool, wordt gegarandeerd door keurmerken van officiële instanties.