Inleiding privaatrecht (module aanschuifonderwijs)

Algemeen

De module Algemene inleiding privaatrecht 1 vormt een inleiding in het Nederlandse vermogensrecht. De module wordt verzorgd door het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen.

Iedereen heeft dagelijks te maken met privaatrecht, zowel privé als op het werk. Door iets te kopen in een winkel of via internet bijvoorbeeld, sluit u ongemerkt een overeenkomst. Hoe en wanneer u daarna eigenaar wordt van het gekochte product, is in het privaatrecht geregeld. Dergelijke vragen komen in de module Algemene inleiding privaatrecht aan de orde.

U bereidt de colleges voor aan de hand van de stof en de voorgeschreven vragen per week. Tijdens de werkcolleges worden de antwoorden op de voorgeschreven vragen besproken en komt aanvullende informatie aan de orde. De meerkeuzevragen uit het boek kunt u gebruiken bij de zelfstandige bestudering van de stof (deze antwoorden zijn achterin het boek opgenomen).

Tijdens de werkcolleges en bij het tentamen past u deze basiskennis aan de hand van de wet toe op concrete juridische casus. Om accenten aan te brengen in de voorgeschreven stof zijn in het Activiteitenschema per week de belangrijkste leerstukken benoemd.
De module wordt afgesloten met een tentamen. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat.

Mocht u beslissen om de opleiding HBO-Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening te willen volgen dan geeft dit certificaat vrijstelling voor Inleiding privaatrecht jaar 1. De kwaliteit van het onderwijs dat de Hanzehogeschool biedt, wordt gegarandeerd door keurmerken van officiële instanties.

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over deze module of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen