Burgerlijk Procesrecht 1 (module aanschuifonderwijs)

Algemeen

In deze module maakt u kennis met de formele kant van het privaatrecht. Het formele recht (procesrecht) bepaalt uiteindelijk op welke wijze iemand zijn recht kan krijgen. Het geeft regels voor procedures tussen partijen voor de burgerlijke rechter. De module wordt verzorgd door het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen.

Tijdens de colleges komen verschillende personen en instanties in een burgerlijk proces, de manier waarop de procedure wordt ingeleid ( met een dagvaarding of verzoekschrift), de manier waarop een procedure verloopt, de regels omtrent het bewijsrecht, de kosten van een procedure en de uitkomst van een procedure. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan alternatieve manieren van geschillenbeslechting, buiten de rechter om.

De module wordt afgesloten met een tentamen. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat. Mocht u beslissen om de opleiding HBO-Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening te willen volgen dan geeft dit certificaat vrijstelling voor Burgerlijk Procesrecht I, jaar 1. De kwaliteit van het onderwijs van de Hanzehogeschool, wordt gegarandeerd door keurmerken van officiële instanties.

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over deze opleiding of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen