Bestuursrecht 1 (module aanschuifonderwijs)

Algemeen

In deze module maakt u kennis met bestuursrecht en bestuursprocesrecht. De module wordt verzorgd door het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen.

In de module wordt aandacht besteed aan de verhouding van de uitvoerende macht (het openbaar bestuur) en de burger. Deze verhouding is geregeld in het bestuurs(proces)recht. Na een inleidend college zal worden ingegaan op de belangrijkste bestuursrechtelijke wet, de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), en over rechtsbescherming. Een belangrijk doel van het bestuurs(proces)recht is het reguleren van de rechtsbescherming tegen de overheid. Hoe en wanneer kan je als burger een beroep doen op de rechterlijke macht om bescherming te vinden wanneer je in conflict bent gekomen met de (machtige) overheid?
U bereidt de colleges voor aan de hand van de stof per week. Tijdens de werkcolleges wordt ingegaan op vragen en komt aanvullende informatie aan de orde.

De module wordt afgesloten met een tentamen. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat. Mocht u beslissen om de opleiding HBO-Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening te willen volgen dan geeft dit certificaat vrijstelling voor bestuursrecht I, jaar 1. De kwaliteit van het onderwijs geboden door de Hanzehogeschool wordt gegarandeerd door keurmerken van officiële instanties.

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over deze module of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen