Algemene Inleiding recht (module aanschuifonderwijs)

Algemeen

De module algemene inleiding recht vormt een inleiding in het Nederlandse recht en het functioneren van de Nederlandse staat. De module wordt verzorgd door het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen.

In de module wordt aandacht besteed aan het Nederlandse recht en de Nederlandse Staat. Het is immers uiteindelijk de Staat die ervoor zorgt dat er wetten zijn, dat er rechters zijn maar bijvoorbeeld ook een "sterke arm" die (een verworven) recht kan afdwingen of op de nodige momenten bescherming kan bieden tegen medeburgers. Tegelijkertijd bezit de Staat zoveel macht, dat burgers ook beschermd moeten worden tegen de Staat zelf. Wetten moeten in een democratie op de één of ander manier de stem van het volk weergeven waarbij geldt dat ook de Staat zelf gebonden is aan die wetten. Alleen het hebben van rechters is onvoldoende; rechters moeten ook onafhankelijk en onpartijdig kunnen rechtspreken. Voor de "sterke arm" geldt dat die alleen mag ingrijpen als dat gebeurt volgens de wet.
U bereidt de colleges voor aan de hand van de stof en de voorgeschreven vragen per week. Tijdens de werkcolleges worden de antwoorden op de voorgeschreven vragen besproken en komt aanvullende informatie aan de orde.
De module wordt afgesloten met een tentamen. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat. Mocht u beslissen om de opleiding HBO-Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening te willen volgen dan geeft dit certificaat vrijstelling voor Algemene Inleiding recht jaar 1. De kwaliteit van het onderwijs van de Hanzehogeschool, wordt gegarandeerd door keurmerken van officiële instanties.,