Begeleidingskunde; supervisie en coaching

Algemeen

De vraag naar professionele begeleiders neemt steeds toe. De opleiding Begeleidingskunde; supervisie en coaching van de Academie voor Sociale Studies is een opleiding op Post-Hbo-niveau voor de ervaren professional in het agogisch domein zoals trainers, coaches, hulpverleners, geestelijk verzorgers, opleiders, zorgprofessionals, leidinggevenden, adviseurs etc.

De opleiding past bij mensen die op zoek zijn naar verdieping van hun begeleidingsvaardigheden en professionaliteit op het gebied van ontwikkelprocessen in de context van werk en opleiding. In het ambacht van het begeleiden staat de ontmoeting centraal en is methodische hantering van de relatie met de ander(en) essentieel voor het bereiken van de gewenste ontwikkeling. Leervragen worden bekeken vanuit zowel persoonlijk/ professionele- als organisatie- als samenlevingscontext.

De opleiding is erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en heeft twee uitstroomprofielen namelijk de leergang Supervisie en Coaching én de leergang Team- en Organisatiebegeleiding.

Na het volgen van de opleiding:
  • Kun je een leertraject vorm en inhoud geven in samenspel met degene(n) die je begeleidt;
  • Weet je welke attitude en vaardigheden passend zijn bij de verschillende leerbegeleidingsmethoden: supervisie, coaching, begeleide intervisie en andere begeleidingsvormen afhankelijk van je uitstroomprofiel;
  • Ben je in staat om de ontwikkelvraag van degene(n) die je begeleidt centraal te stellen en te relateren aan de beroepscontext waarin deze leervraag zich aandient;
  • Voer je met degene(n) die je begeleidt een dialoog over de complexiteit waarbinnen professionals werkzaam zijn;
  • Kun je trage vragen onderzoeken met degene(n) die je begeleidt (slow learning);
  • Ken je de kracht en waarde van effectieve communicatiemethoden en interventies;
  • En bovenal; ken je je eigen professionele en persoonlijke kwaliteiten die je meeneemt in de professionele ontmoeting en weet je deze zichtbaar te maken naar je omgeving;
  • Kun je je registreren bij de LVSC.