Strategie en beleid in een Wicked World

AlgemeenEen module op masterniveau

De wereld is veranderd. Digitalisering, globalisering, klimaatontwikkeling, de rol van Europa en Nederland in de wereld, migratie en sociale media maken onze werkelijkheid complexer, minder voorspelbaar en vluchtiger. Dat geldt voor onszelf maar ook voor elk bedrijf en elke instelling.

Strategische modellen die leidinggevenden decennia lang hielpen om economisch en sociaal overeind te blijven, blijken niet meer effectief genoeg. In de module ‘Strategie en beleid in een Wicked World’ gaan we uit van strategieontwikkeling onder dynamische omstandigheden. Het gaat hierbij om leren omgaan met paradoxen en verschillen, het zoeken van verbinding in productieve netwerken, het werken aan systeeminnovatie en het stimuleren van zelforganisatie.

In zo’n strategievorming gaat het om verschillende uitkomsten: economische levensvatbaarheid, creëren van waarde voor mensen en ecologische verantwoordelijkheid. De belangrijkste competentie voor leiders hierin, is het leren verbinden van theorie en praktijk in contact
met medewerkers en stakeholders, met als doel de ontwikkeling en instandhouding van gezonde economische, sociale en omgevingssystemen.