Human Resource Management Bachelor degree (deeltijd)

Algemeen

De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen.

We leven in een snel veranderende omgeving. Het is belangrijk om medewerkers en organisaties klaar te stomen voor deze toekomst. Als HR-professional bent u adviseur en gesprekspartner als het gaat om het aannemen of inhuren van mensen, duurzaam (samen)werken, loopbaanontwikkeling en organisatieveranderingen als fusies en reorganisaties. We leiden u op tot een ondernemende en veelzijdige HR-professional.

Na het volgen van de deeltijdbachelor:

  • Hebt u de ruime kennis en vaardigheden op het gebied van HRM;
  • Kunt u belangen van organisatie en medewerkers behartigen;
  • Kunt u toegepast onderzoek op het gebied van HRM opzetten en uitvoeren;
  • Hebt u uw communicatieve en adviesvaardigheden ontwikkeld.

Inschrijven

Inschrijven voor Human Resource Management Bachelor degree (deeltijd) kan via: www.hanze.studielink.nl. Nadat wij uw aanmelding via Studielink bevestigd hebben gekregen, vragen wij u nog nadere informatie om te checken of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Let op: inschrijven kan alleen met een DigiD. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl