Post-Bachelor accountantsopleiding met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’

Algemeen

De theoretische opleiding tot Post-Bachelor Accountant Administratieconsulent gaat veranderen. Dit vanwege de implementatie van de vernieuwde eindtermen die wettelijk gelden voor deze opleiding. Met ingang van 1 september 2017 zullen we daarom starten met de vernieuwde opleiding Post-Bachelor met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’.

De tweejarige Post-Bachelor accountantsopleiding met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’ leidt op voor de in het MKB-werkzame accountant die zowel bepaalde assurancewerkzaamheden als andersoortige werkzaamheden op het gebied van accountancy en bedrijfseconomie verricht.

Na deze accountantsopleiding met oriëntatie ‘Accountancy-MKB’, ontvang je een getuigschrift. Daarmee voldoet u aan de wettelijke eisen van het theoretisch deel van de opleiding Accountant Administratieconsulent.

Als Accountant Administratieconsulent bent u een deskundig financieel adviseur voor het midden- en kleinbedrijf. U kunt een administratie opzetten en beantwoordt financiële en fiscale vraagstukken van zowel kleine als middelgrote bedrijven. Naast een aantal specifieke assurance werkzaamheden betreft dit in het bijzonder opdrachten tot het samenstellen van financiële verantwoordingen en (fiscale) advieswerkzaamheden op een breed terrein

We bieden deze opleiding aan op de vrijdag, zodat u de ruimte krijgt om te studeren naast uw werk. U kunt starten met de opleiding in september of in februari.

Waarom kiezen voor de opleiding?

 • Meer synergie tussen de theorie- en praktijkopleiding
 • Omvat 60 EC aan CEA eindtermen.
 • Leidt op voor de AA titel met beperkte controlebevoegdheid.
 • Is primair gericht op de assurance en (fiscale) adviesfunctie.
 • Sluit aan op de eisen van de praktijk(opleiding).
 • De theorie-opleiding combinatie van landelijke examens/schriftelijke tentamens enerzijds beroepsproducten uit het werk anderzijds.

Na het volgen van de opleiding:

Heeft u zich verdiept en verbreed in het segment aan specifieke assurance bij verantwoordingen zoals:
 • beoordelingsopdrachten van financiële (jaarrekeningen) en niet-financiële (Tax Control Framework) verantwoordingen;
 • toekomstgerichte informatie (prognoses, prospectussen);
 • bijzondere controle-opdrachten, zoals subsidieverklaringen, oplageverklaringen;
 • brand- en bedrijfsschadeonderzoeken.

Heeft u zich verdiept en verbreed in de volgende beroepstaken:
 • begeleiden en opstellen van een business plan;
 • opstellen en uitwerken van (maatschappelijke) business cases;
 • begeleiden van overnames en bedrijfsopvolging;
 • selecteren en begeleiden van implementatie van geautomatiseerde systemen;
 • opstellen financieringsvoorstel en begeleiden van de financieringsaanvraag;
 • adviseren over fiscale strategie- en vraagstukken;
 • investeringsanalyse;
 • procesoptimalisatie;
 • ontwikkeling en implementatie van een management accounting & control systeem;
 • inrichten van administraties;
 • business recovery & restructuring
 • het opstellen van begrotingen, budgetten en kostprijsberekeningen;
 • adviseren over vermogens- en estateplanning.
 • bent u in staat met goed gevolg de examenonderdelen van de post-bachelor Accountant Administratieconsulent af te leggen;
 • voldoet u in combinatie met het bachelor Accountancy-diploma aan de eisen die de wet stelt aan het theoretische deel van de opleiding Accountant Administratieconsulent.

Ook op maat voor uw organisatie

Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.