Business Operations & Information Systems

Algemeen

De module Business Operations & Information Systems wordt verzorgd door het Instituut voor Financieel Economisch Management, Hanzehogeschool Groningen. Deze losse module maakt ook onderdeel uit van de deeltijd bachelor Finance & Control.
De module Business Operations & Information Systems bestaat uit een semester van in totaal 30 EC. Centraal staat het inzicht geven in het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het verstrekken van de juiste management informatie waarmee het management beslissingen kan nemen en kan bijsturen.

Na het volgen van de module:

  • Herken je operationele risico’s die van invloed zijn op de informatievoorziening en bedrijfsprocessen rekening houdend met regelgeving en adviseer je hierover.


Competenties module Business Operations & Information Systems

  • De student herkent operationele risico’s die van invloed zijn op de informatievoorziening en bedrijfsprocessen rekening houdend met regelgeving en adviseert hierover.
  • De student identificeert passende oplossingen voor de optimalisatie van processen.
  • De student werkt effectief samen in de beroepspraktijk gericht op kwaliteitsverbetering van het eindresultaat.
  • De student is in staat zowel mondeling als schriftelijk effectief in het Nederlands en Engels te communiceren. De communicatie is gericht op advies en professionele meningsvorming.