Business Finance

Algemeen

De module Business Finance wordt verzorgd door het Instituut voor Financieel Economisch Management, Hanzehogeschool Groningen. Deze losse module maakt ook onderdeel uit van de deeltijd bachelor Finance & Control.
De module Business Finance bestaat uit een semester van in totaal 30 EC. Centraal staat de financiering van ondernemingen. De module Business Finance leert u hier meer over.

Na het volgen van de module:

  • heb je kennis van de juiste financiële gegevens, rekenmethoden en beslissingen om een onderneming te financieren;
  • kun je de invloed van de financieel-economische en politieke omgeving, ook internationaal, vertalen naar de ondernemingsstrategie.

Competenties module Business Finance

Naast de kennis die je opdoet, werk je bij het maken van 2 beroepsproducten aan de volgende competenties:
  • De student toont onderzoekend vermogen als professionele financiële beroepsbeoefenaar waarbij onder begeleiding in de beroepspraktijk oplossingen/keuzes worden verantwoord met een overstijgende en objectieve blik op praktijkvragen.
  • De student demonstreert een professioneel kritische houding onder begeleiding in de beroepspraktijk, rekening houdend met verschillende belangen. Hij handelt onder begeleiding in de praktijk volgens beroepscodes en ethische en maatschappelijke
  • (duurzame) normen en waarden.
  • De student is in staat om schriftelijk effectief in het Nederlands en Engels te communiceren. De communicatie is gericht op advies en professionele meningsvorming.