Business Administration

Algemeen

De module Business Administration wordt verzorgd door het Instituut voor Financieel Economisch Management, Hanzehogeschool Groningen. Deze losse module maakt ook onderdeel uit van de deeltijd bachelor Finance & Control.
De module Business Administration bestaat uit een semester van in totaal 30 EC. Centraal staat de administratie, controle en kostprijzen van ondernemingen. De module Business Administration leert u hier meer over.

Na het volgen van de module:

  • heb je de kennis van de administratie van een onderneming en de wijze van registreren, bijhouden en rapporteren van resultaten en balanswaarderingen;
  • ken je de kostenstructuur van de onderneming en de invloed van verschillende kostprijsmethoden op de kostprijs.


Competenties module Business Administration

Naast het opdoen van de kennis, werk je bij het maken van 2 beroepsproducten aan de volgende competenties:
  • De student toont onder begeleiding in de beroepspraktijk, op grond van specifieke vaardigheden en kennis een professioneel ondernemende houding.
  • De student is in staat zowel mondeling als schriftelijk effectief in het Nederlands en Engels te communiceren. De communicatie is gericht op advies en professionele meningsvorming.