Business Administration

Algemeen

De module Business Administration wordt verzorgd door het Instituut voor Financieel Economisch Management, Hanzehogeschool Groningen. Deze losse module maakt ook onderdeel uit van de deeltijd bachelor Finance & Control.
De module Business Administration bestaat uit een semester van in totaal 30 EC. Centraal staat de administratie, controle en kostprijzen van ondernemingen. De module Business Administration leert u hier meer over.

Na het volgen van de module:

  • hebt u kennis van de administratie van een onderneming en de wijze van registreren, bijhouden en rapporteren van resultaten en balanswaarderingen.
  • kent u de kostenstructuur van de onderneming en de invloed van verschillende kostprijsmethoden op de kostprijs.

Competenties module Business Administration

Performance management
De student levert een bijdrage aan het ontwerpen van het management control system van een organisatie, gericht op sturing, beheersing en monitoring, zodat de strategische doelen worden bereikt.
Finance, Operations en Reporting
De student adviseert over financiële en economische vraagstukken, rekening houdend met financiële en bedrijfsmatige risico’s, binnen de geldende fiscale regelgeving.
De student stelt ten behoeve van alle stakeholders externe verantwoordingsoverzichten op conform geldende richtlijnen, wet- en regelgeving, en analyseert deze.