Groepsdynamica en leiderschap in relationele beroepen

Algemeen

De training is praktisch en (inter)actief en geeft de deelnemers ervaring en inzicht in hun rol in groepen (teams) rondom thema’s als: leiderschap, communicatie, samenwerking, besluitvorming en conflict.

Na het volgen van de training

Na de training hebben deelnemers beter zicht op oorzaak en gevolg van groepsprocessen en waar dit dient en waar het een barrière vormt. Aan de hand van praktische tools kunnen deelnemers direct in actie komen.