Bewegen in de openbare ruimte (leerlijn BIOR)

Algemeen

De leerlijn BIOR (Bewegen in de openbare ruimte) geeft buurtsportcoaches en andere geïnteresseerde professionals werkzaam in een gebied de mogelijkheid kennis op te doen over BIOR en de beleidsvertaling hiervan door de gemeente.

Na het volgen van de leerlijn

Bent u in staat om BIOR in de eigen context een plek te geven.