Master Kunsteducatie

Algemeen

De Master Kunsteducatie wordt aangeboden door Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool. De opleiding wordt uitgevoerd bij Academie Minerva. Op de website van de opleiding www.hanze.nl/kunsteducatie vindt u uitgebreide informatie en de data van de informatieavonden.

Kunstervaringen openen nieuwe perspectieven op de wereld. De kunsten nodigen de mens uit anders te kijken, het onbekende en het ongrijpbare waar te nemen, ermee te experimenteren en hierbij ook te falen. Het vermogen om te gaan met onzekerheid en complexiteit is in de huidige samenleving essentieel. De interdisciplinaire Master Kunsteducatie daagt professionals uit hun visie aan te scherpen en te onderbouwen door waarde en werking van kunsteducatie voor de diverse beroepspraktijken te onderzoeken.

Na het volgen van de deeltijdopleiding:

  • Bent u in staat een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een interdisciplinair curriculum en kunsteducatief (onderwijs)beleid met gebruikmaking van innovatieve pedagogisch-didactische inzichten.
  • Bent u in staat om een kunsteducatieve opdracht of project tot stand te brengen in de rol van coach, facilitator of manager.
  • Bent u in staat om de beroepspraktijk te vernieuwen op basis van praktijkgericht onderzoek .
  • Bent u in staat om als intermediair onderwijs- en kunstinstellingen in het binnen- en buitenschoolse werkveld met elkaar te verbinden en nieuwe vormen van samenwerking tussen kunst, educatie en verschillende participanten te initiëren.

Ook op maat voor uw organisatie

Bij ons staat maatwerk voorop: de opdrachten in de opleiding past u zoveel mogelijk toe in uw eigen praktijksituatie. Tijdens uw studie werkt u vanuit een persoonlijke professionaliseringsvraag. De opleiding biedt ruimte voor individuele profilering en maatwerk.

Inschrijven

Inschrijven voor deze Master kan via: www.hanze.studielink.nl. Nadat wij uw aanmelding via Studielink bevestigd hebben gekregen, vragen wij u nog nadere informatie om te checken of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Let op: inschrijven kan alleen met een DigiD. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl