Pedagogisch Educatief Professional

Algemeen

Werk je in de kinderopvang of het onderwijs en zoek je meer uitdaging op je werk. Wil jij je verder verbreden en verdiepen in je vakgebied? Dan is de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) in deeltijd iets voor jou!

De Ad PEP is een tweejarige deeltijdstudie, die qua niveau tussen mbo-4 en een hbo-bachelor in zit. Met de opleiding vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogische en didactische begeleiding en stimulering van kinderen (0-12 jaar). Ook helpt de opleiding jou een voortrekkersrol in te nemen binnen je organisatie door aan de slag te gaan met onderwerpen als:
  • Coachen van medewerkers.
  • Observeren van de ontwikkeling van kinderen.
  • Signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind.
  • Voeren van gesprekken met opvoeders en instanties.
  • Vertalen van beleidsveranderingen naar de werkvloer.
  • Interprofessioneel samenwerken (bijvoorbeeld in een integraal kindcentum)

De opleiding is praktijkgericht, dat wil zeggen dat je telkens een relatie legt tussen de kennis en vaardigheden die je in de opleiding aangeboden krijgt en je eigen werkpraktijk. Zo krijg je bijvoorbeeld kennis over opvoedingsondersteuning, oefen je jouw gespreksvaardigheden met ouders volgens bepaalde theoretische modellen en pas je dit toe in je eigen werkpraktijk.

Na afloop van de opleiding ontvang je het hbo-diploma: “Associate degree”. Dit diploma voldoet aan de kwalificatie-eis die de wet-IKK stelt aan de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Ook als je de opleiding volgt, voldoe je al aan deze kwalificatie-eis.

Meld je aan voor een proefcollege!

Heb je interesse in de Ad Pedagogisch Educatief Professional? Meld je dan aan voor een proefcollege. Tijdens deze middag krijg je een gastcollege, een opdracht en maak je kennis met je potentiële medestudenten en de docenten van de opleiding. Het proefcollege zal online plaatsvinden.

Meld je hier aan voor het proefcollege. Na aanmelding ontvang je per e-mail meer informatie over het proefcollege.

Aanmelden proefcolleges 10 juni 2020


Cursist aan het woord


'Deze opleiding zorgt voor verbreding en verdieping van mijn kennis’


Cursist aan het woord


“De combinatie van kennisvakken, vaardigheden en het studieteam maakt de opleiding afwisselend en prikkelend”